Các thông tin liên quan đến tên miền? Tên miền là gì?
Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu , do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên . Khác với cách tổ chức theo các cấp : nội hạt, liên tỉnh, quốc tế của một mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn, mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp, các mạng máy tính dù nhỏ, dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau. Do cách tổ chức như vậy nên trên Internet có cấu trúc địa chỉ , cách đánh địa chỉ đặc biệt , rất khác cách tổ chức địa chỉ của mạng viễn thông.


Địa chỉ Internet (IP) đang được sử dụng hiện tại là (IPv4) có 32 bit chia thành 4 Octet ( mỗi Octet có 8 bit , tương đương 1 byte ) cách đếm đều từ trái qua phải bít 1 cho đến bít 32, các Octet tách biệt nhau bằng dấu chấm (.) và biểu hiện ở dạng thập phân đầy đủ là 12 chữ số.
Ví dụ một địa chỉ Internet : 146.123.110.224

Do người sử dụng nhớ được địa chỉ dạng chữ số dài như vậy khi nối mạng là rất khó khăn và vì thế cạnh địa chỉ IP bao giờ cũng có thêm một cái tên mang một ý nghĩa nào đó, dễ nhớ cho người sử dụng đi kèm mà trên Internet gọi là Tên Miền.

Vậy tên miền là một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một (Word by Word) từ tiếng anh (Domain name). Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet.
 
? Tôi có thể đăng ký tên miền mà người khác đã đăng ký rồi, có được không?
Do tính chất chỉ có 1 và 1 duy nhất trên Internet, bạn không thể đăng ký được Domain name khi mà người khác đã là chủ sở hữu. Nếu bạn cần đăng ký 1 domain name tương ứng với tên doanh nghiệp của bạn trên Internet, hãy kiểm tra và đăng ký ngay lập tức trước khi người khác đăng ký mất tên miền đó của bạn.

? Cấu tạo tên miền như thế nào ?
Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.)
1/ Tên miền mức cao nhất (Top- level Domain "TLD") bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166 như Việt nam là VN, Anh quốc là UK v.v.. và 7 lĩnh vực dùng chung (World Wide Generic Domains), trong đó có 5 dùng chung cho toàn cầu và 2 chỉ dùng ở Mỹ.

 a/ Dùng chung.

 1- COM : Thương mại ( Commercial)

 2- EDU : Giáo dục ( education )

 3- NET : Mạng lưới ( Network )

 4- INT : Các tổ chức quốc tế ( International Organisations )

 5- ORG : Các tổ chức khác ( other orgnizations )

 b/ Dùng ở Mỹ

 6- MIL : Quân sự ( Military )

 7- GOV : Nhà nước ( Government )

 2/ Tên miền mức hai ( Second Level ) : Đối với các quốc gia nói chung tên miền mức hai này do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có thể định nghĩa khác đi, nhiều hơn hay ít đi nhưng thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các Lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình tương tự như 7 lĩnh vực dùng chung nêu trên.

? Khi đăng ký tên miền, tôi phải cung cấp những thông tin gì?
Khi bạn muốn đăng ký 1 tên miền thì phải bắt buộc cung cấp đầy đủ các thông tin sau:
- Tên chủ thể đăng ký (cá nhân hoặc tổ chức)
- Số điện thoại, email liên hệ (có thể cung cấp nhiều hơn 1 địa chỉ email)
- Địa chỉ
- Và một số thông tin khác, tùy theo chủ thể đăng ký là cá nhân hay tổ chức.

Hãy liên hệ SATA,  08-62942356 hoặc sales@sataco.com, info@sataco.com. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn đầy đủ.