Là gói website giới thiệu thông tin từ phía nhà trường, cơ sở đào tạo với giáo viên, sinh viên và phụ huynh. Là nơi truyền tải thông tin nhanh nhất, ít tốn chi phí nhưng mang tính quản lý hiện đại. Là nơi cập nhật thông tin và giúp giảm thểu quy trình thủ tục.

Là website động hoàn toàn với đầy đủ tính năng

Bao gồm các chức năng sau:

Tặng 1 tên miền quốc tế (.com/ .net) trong năm đầu tiên

Tặng hosting cao cấp 500Mb trong năm đầu tiên

Trang chủ: với bố cục hiển thị tổng hợp các mục có trên website như
- Giới thiệu về Trường, lịch sử hình thành và phát triển .
- Banner, logo, sologan của Trường.
- Liệt kê các tin tức mới, tin tức nổi bật trên trang chủ.

Giới thiệu thông tin về Trường, đơn vị đào tạo
- Lịch sử hình thành
- Cơ sở vật chất (Máy móc thiết bị, thư viện, phòng học...)
- Trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ
- Quy mô đào tạo của Trường.
- Các chương trình nghiên cứu Khoa học trong trường.
- Giới thiệu khác...

Trang thông tin các tổ chức đoàn thể trong Trường (Tổ chức Đảng, Đoàn TN, Hội SV, thư viện, ký túc xá, các câu lạc bộ sinh viên...).
- Hiển thị danh sách các tổ chức đoàn thể trong Trường.
- Cho phép xem thông tin chi tiết các tổ chức đoàn thể.
- Thông tin các cán bộ phụ trách đoàn thể trong Trường.
- Thông tin liên hệ các tổ chức đoàn thể trong Trường.
- Các tổ chức sinh viên, cựu sinh viên.

Các nội quy, quy định của Trường.
- Quy định và điều kiện khi ra - vào Trường.
- Các quy định khi sử dụng tài liệu trong Trường.
- Các quy định về điều kiện sử dụng tài liệu trong Trường.
- Các quy định về cấp thẻ, sử dụng thẻ(nếu có).
- Quy định về thời gian làm việc, học tập.
- Các quy định về điều kiện học bổng - du học trong Trường.
- Các thông tin, thông báo mới...

Giới thiệu các hệ đào tạo trong Trường
- Thông tin về hệ đào tạo chính quy.
- Thông tin về hệ đào tạo tại chức (nếu có).
- Thông về hệ đào tạo sau khác.
- Hệ đào tạo từ xa (nếu có).
- Thông tin và chỉ tiêu tuyển sinh các hệ đào tạo.
- Những điều học sinh, sinh viên sẽ, đã và đang học cần biết về Trường.

Các chương trình nghiên cứu Khoa học trong Trường.
- Sinh viên nghiên cứu Khoa học trong Trường.
- Các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu Khoa học.
- Công bố các chương trình nghiên cứu Khoa học.
- Thông tin các hội nghị, hội thảo Khoa học trong Trường.
- Thông tin các chương trình nghiên cứu Khoa học trong Trường và các trường bạn cho sinh viên tham khảo, các điều kiện để đăng ký tham gia nếu sinh viên trong Trường được phép đăng ký tham gia.

Thông tin về các chương trình hợp tác.
- Các chương trình hợp tác trong nước.
- Các chương trình hợp tác quốc tế.
- Giới thiệu các chương trình hợp tác đào tạo đã thực hiện.
- Giới thiệu các chương trình hợp tác đang thực hiện.
- Định hướng, kế hoạch hợp tác phát triển Trường bền vững, lâu dài.
- Các bài viết nhận xét, đánh giá về từng chương trình hợp tác cụ thể.

Các hình ảnh hoạt động của Trường
- Hiển thị các hình ảnh hoạt động của Trường.
- Các hình ảnh hoạt động giao lưu với các Trường khác, các tổ chức khác trong trường.
- Hình ảnh các chương trình giao lưu, trao đổi với đơn vị cùng ngành.
- Các hình ảnh hoạt động giao lưu với các tổ chức khác.
- Hình ảnh hoạt động của các tổ chức trong Trường(Đảng, Đoàn TN, Hội SV, SV tình nguyện...)
- Hình ảnh các chương trình hoạt động khác.

Tìm kiếm - tra cứu.
- Tìm kiếm theo từ khóa để có được kết quả liệt kê.
- Một số tiêu chí tìm kiếm khác.

Tin tức
- Tin hoạt động của Trường.
- Tin của sở GD-ĐT

Thông tin liên hệ.
- Hiển thị thông tin liên hệ của Trường.
- Sơ đồ địa chỉ của Trường.

Sơ đồ Website.
-  Hiển thị sơ đồ Website, cho phép người dùng có thể vào nhanh các mục cần xem

Liên kết website.
- Liên kết đến các Website của các tổ chức, đoàn thể...
- Liên kết đến các Website của cấp trên.
- Liên kết đến các Website Trường khác cùng trường, của trường khác...
- Liên kết đến các Website các tổ chức quốc tế có liên quan.
- Liên kết đên Website của các lĩnh vực Trường học - kỹ thuật.
- Liên kết đến các Website tin tức, thời sự, kinh tế, văn hóa...

Hệ thống ngày tháng năm 

Hệ thống quản trị toàn bộ nội dung trên website: ngoài việc thiết kế phần hiển thị ra bên ngoài thì hệ thống quản trị toàn bộ nội dung bên trong được xây dựng tương ứng để giúp người quản trị thực hiện công việc quản trị 1 cách thuận tiện, đơn giản và nhanh chóng.

Ngoài những module gợi ý ở trên, quý khách hàng có thể chọn thay đổi tên gọi hoặc bổ sung thêm module. Chi phí phát sinh thêm sẽ được Chúng tôi báo ngay trong vòng 24h ngay khi nhận được thông tin yêu cầu.

Mọi thông tin liên hệ: Phòng kinh doanh SATA  08-62942356 hoặc email sales@sataco.com hoặc info@sataco.com