Đầu tháng 1/2012, SATA đã hoàn thành chương trình phần mềm Lấy ý kiến người dân bằng hệ thống điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho Văn phòng HĐND & UBND Thị xã Bà Rịa. Hiện tại SATA đang triển khai chương trình này tại VP HĐND & UBND Tp.Vũng Tàu. Trong thời gian qua, SATA đã tiến hành triển khai tại 6 huyện (Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành và Côn Đảo) của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hệ thống đã hoạt động tốt tại tất cả các huyện.

Xem thêm các bài viết về hệ thống:
• http://www.brt.vn/118/49385/Lay-y-kien-nguoi-dan-qua-he-thong-dien-tu-Mo-hinh-hieu-qua.htm
• http://www.brt.com.vn/6/47770/Thi-xa-Ba-Ria-dua-vao-su-dung-mo-hinh-lay-y-kien-nguoi-dan-bang-he-thong-dien-tu.htm
• http://www.baobariavungtau.com.vn/vn/thoisubinhluan/95630/index.brvt