SATA vừa hoàn thành xong trang web thương mại điện tử cho Công ty CP Hàng Không VietJet (www.vietjetair.com ). Website thương mại điện tử VietJet được phát triển với 2 thành phần cơ bản là website thông tin Công ty và cơ cấu đặt chỗ bán vé IBE của Intelisys. Hiện tại, SATA vừa ký hợp đồng với VietJet tiếp tục thiết kế thêm website thông tin nội bộ.