Nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả tình hình sử dụng Đất, SATACO đã tiến hành nghiên cứu và triển khai Hệ thống quản lý sử dụng Đất cho Công ty TNHH Một Thành Viên Mía Đường Tây Ninh. Hệ thống triển khai bao gồm phần mềm và thiết bị phần cứng làm server. 

Đặc điểm hệ thống 


Áp dụng Công nghệ GIS ( Geographic Information System)
Được phát triển trên nền Microsoft .Net framework
Hỗ trợ đa người dùng
Phù hợp với hệ tọa độ WGS84 và VN2000
Có thể dùng các nguồn dữ liệu từ Microstation, AutoCAD, ESRI Arcinfo, Mapinfo …
Lưu trữ dữ liệu tập trung. Có cơ chế dự phòng
Có thể kết xuất dữ liệu sang Excel, adobe Acrobat …
Không giới hạn số lượng người dùng
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt  

 

Chức năng của hệ thống Quản lý sử dụng Đất 


Quản lý sử dụng thửa đất 


Lịch sử hợp đồng trên từng thửa đất theo niên vụ
Lịch sử cây trồng trên từng thửa đất theo niên vụ
Lịch sử sở hữu trên từng thửa đất theo niên vụ

Truy xuất thông tin 


Tìm kiếm thông tin liên quan đến thửa đất, chủ hợp đồng, chủ sở hữu …
Truy xuất nhanh thông tin thửa đất, chủ hợp đồng, chủ sở hữu …

Tách nhập thửa đất 


Tách thửa bản đồ số, hỗ trợ đo đạc chính xác trên bản đồ số.
Nhập các thửa kế bên cận trên bản đồ số thành 1 thửa duy nhất.

Trích lục 


Trích lục thửa đất theo hồ sơ địa chính

Thống kê 


Thống kê, đánh giá tình trạng sử dụng đất theo từng niên vụ.
Thống kê, đánh giá tình trạng sử dụng đất theo loại sử dụng đất, cây trồng …

In ấn 


In ấn hợp đồng
In ấn các báo cáo thống kê
In ấn trích lục bản đồ

Phân quyền người dùng 


Nhập, sửa, xóa hợp đồng
Nhập, sửa, xóa thông tin thửa.
Sửa, tách, nhập thửa
Nhập, sửa, xóa danh mục
Thêm không giới hạn người sử dụng

Các tiện ích khác 


Công cụ thao tác trên bản đồ số như phóng to, thu nhỏ, di chuyển …
Công cụ đo khoảng cách, hỗ trợ quan sát trực quan trên bàn đồ số.  

 

Một số hình ảnh minh họa