Đôi lúc việc cấu hình mail outlook express tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng thật sự là khó khăn đối với những người chưa có kiến thức về Tin học. Bài viết được đính kèm trong file sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình một mail outlook express. Tải file hướng dẫn